spacer
Szlak walk nad Wartą 1939 r. - szlak biegnie
doliną rzeki Warty i łączy miejscowości
związane z walkami 10 DP...     czytaj więcej
 
Advertisement
spacer
spacer

Zapraszamy

W serwisie
Szukaj

Kontakt

Napisz do nas

Pamiętajmy...

Wspomnienia
Schrony bojowe

Logowanie


Hasło?

Kolporter RSS

Wapienniki

Grabia

 
Posiadasz informacje o swojej miejscowości, opisy ciekawych miejsc, zdjęcia? Chcesz dodać ogłoszenie, komunikat? Koniecznie napisz do nas!  Ta witryna jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy...
 
spacer
Urodziłem się dnia 24 lipca 1909 roku w Pabianicach. Rodzice moi byli pochodzenia chłopskiego i początkowo mieszkali na wsi,  jednakże z powodu licznego...          czytaj więcej
 
spacer

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
 
Widawka w pobliżu miejscowości ChociwPark Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki obejmuje obszar o wyróżniającym się krajobrazie, dużych wartościach naturalnych środowiska przyrodniczego, walorach estetycznych, historycznych i kulturowych. Przedmiotem ochrony w parku są doliny Warty i Widawki oraz ich dopływów wraz z systemem stref przystokowych oraz towarzysząca tym obszarom szata roślinna.

Widawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieObszar Parku wyróżnia się w swym otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu. Szczególnie malowniczo prezentują się przełomowe odcinki doliny Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 m, na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. W obrębie dolin można zaobserwować 3 terasy akumulacyjne, ich stoki urozmaicone są dolinkami pobocznymi różnej genezy. W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód podziemnych na powierzchnię w postaci licznych wysięków, młak, wycieków i źródeł warstwowo-przelewowych. Z dolinami rzek, zwłaszcza z przełomowymi odcinkami Warty związane sa najatrakcyjniejsze partie krajobrazu z ciągami widokowymi z wysokich brzegów na rozległą dolinę.

Czytaj całość
 
Zabytki
 
XIII-wieczny kościół św. Urszuli w StrońskuNa terenie  Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki odkryto i udokumentowano ślady osadnictwa pradziejowego charakterystycznego dla niemal wszystkich okresów rozwoju różnych kultur osadniczych. Szczególne wartości naukowe mają stanowiska archeologiczne w Strobinie (kurhan z okresu rzymskiego), Osjakowie, Konopnicy, Siemiechowie, Burzeninie i Widawie. Zabytkowe układy urbanistyczne funkcjonują od wieków w miejscowościach Widawa, Burzenin, Chojne.
Czytaj całość
 
Widawka
 
Widawka w pobliżu  miejscowości Górki Grabiańskie Rzeka w środkowej Polsce, prawy dopływ środkowej Warty. Długość: 95,8 km. Powierzchnia dorzecza: 2385 km². Źródła znajdują się na Wzgórzach Radomszczańskich w południowej części województwa łódzkiego, w gminie Kodrąb. W Kotlinie Szczercowskiej rzeka tworzy meandry. Rzeka częściowo jest spławna.
Czytaj całość
 
Wapienniki
 
Wapiennik w pobliżu miejscowości BrzykówWapiennik – piec szybowy do wypalania wapna i skał wapiennych (kamień wapienny) w celu uzyskania z nich wapna palonego. Od góry wsypywano do pionowego, wymurowanego cegłami szybu na przemian warstwy wapieni i warstwy palne. Stosowanym paliwem było początkowo drewno, później węgiel kamienny. Ciepło wytworzone wskutek spalania tych paliw inicjowało termiczny rozkład zawartego w skałach węglanu wapnia na wapno palone. Ponieważ proces ten wymaga utrzymania wysokiej temperatury, szyb pieca izolowany był z zewnątrz warstwą ziemi.
Czytaj całość
 
Rezerwat florystyczny "Winnica"
 
Rezerwat florystyczny WinnicaRezerwat florystyczny "Winnica" o powierzchni 1,54 ha, utworzony w 1995 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych muraw i zarośli kserotermicznych. Znajduje się nie opodal Wielkiej Wsi w gminie Widawa. Obejmuje skarpę z odkrywką margla jurajskiego z murawami i zaroślami kserotermicznymi. Występujące tu ciepłolubne rośliny, związane z podłożem wapiennym stanowią jedyne w środkowej Polsce stanowisko murawy kserotermicznej o wyglądzie stepu kwietnego. Obok zarośli tarniny z ligustrem i berberysem rośnie tu dzwonek boloński, dzwonek syberyjski, aster gawędka, koniczyna długokłosowa, liczne gatunki róż, w tym rzadka róża skórzasta.
Czytaj całość
 
Rezerwat przyrody "Grabica"
 
Rezerwat przyrody "Grabica" o powierzchni 8,26 ha, położony w gminie Sędziejowice, utworzony w 2000 roku obejmuje kompleks torfowisk przejściowych i niskich oraz autroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych, o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w dolinie rzeki Grabi. Występują tu gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej i gatunki rzadkie, między innymi: widłak torfowy, widłak goździsty, grążel żółty, storczyk krwisty, rosiczka długolistna, kosaciec żółty, pałka szerokolistna. Rezerwat jest miejscem gniazdowania i żerowania wielu zwierząt, w tym wyjatkowo rzadkich i chronionych.
Czytaj całość
 
Rezerwat przyrody "Korzeń"
 
Rezerwat przyrody "Korzeń" o powierzchni 34,93 ha, utworzony w 1998 roku, obejmuje kompleks bagien śródleśnych o dużej wartości przyrodniczej. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dużej powierzchni torfowiska o charakterze przejściowym oraz dobrze zachowanych biocenoz olsu torfowego i olsu porzeczkowego. Na obszarze torfowiska występuje liczebnie bardzo dużych populacji chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Dzięki temu jest to wyjątkowo cenne miejsce w skali nie tylko regionu, ale i kraju.
Czytaj całość
 
 

Winnica

Strońsko

Widawka

SWIS - RSS

Odwiedziło nas

1021159 gości

Gościmy

Strony www

spacer
pw_rightWitryna WiejskaMasz głos - Masz wybórforumpw_left
spacer