Szlak walk nad Wartą 1939 r.
 
Szlak walk nad Wartą 1939 r. (teren powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego) - szlak biegnie doliną rzeki Warty i łączy miejscowości związane z walkami 10 DP Armii "Łódź" o utrzymanie głównej pozycji obronnej na rzekach Warcie i Widawce we wrześniu 1939 r. Trasa umożliwia zapoznanie się ze stanem umocnień polowych, ich usytuowaniem i rolą, jaką odegrały w działaniach bojowych, a także odwiedzenie miejsc wiecznego spoczynku poległych tutaj żołnierzy. Poznać też można występujące na trasie zabytki oraz charakterystyczny dla dolin rzek Warty i Widawki krajobraz, częściowo chroniony w formie parku krajobrazowego.

Kolor: niebieski.
Przebieg szlaku: Warta, Muzeum (0,0 km) - Glinno, cmentarz (6,4) - Pierzchnia Góra, PKS (12,6) - Kamionacz, leśniczówka (14,6) - Kamionacz, szkoła (17,2) - Grądy (19,5) - Mnichów, grodzisko (24,0) - Męka, cmentarz (28,2) - Woźniki, pomnik (30,7) - Podłężyce, dwór (35,9) - Strońsko, kościół (42,4) - Pstrokonie, PKS (45,0) - rzeka Widawa, most (47,1) - Korzeń (49,9) - Strumiany, most (53,6) - Burzenin (54,6).

Zobacz również: