Konopnica
 
Wieś gminna położona w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego, po obu stronach Warty. Pierwsza wzmianka o grodzie w Konopnicy pochodzi z 1399 roku, choć liczne wykopaliska na terenie gminy wskazują na jej wcześniejszy rodowód. Grodzisko stożkowate nad brzegiem Warty, użytkowane od XI do XIV wieku, choć przez wiele stuleci podmywane było jej wodami, do dziś zachowało czytelny zarys. Pozostały częściowo stożek, otoczony wałem i podwójnymi fosami, stanowi doskonały punkt widokowy.

Najcenniejsze zabytki Konopnicy to: wczesnobarokowy kościół św. Rocha z 1642 r., fundowany przez kasztelana spicymierskiego - Hieronima Konopnickiego i dwór w stylu neogotyckim z połowy XIX w., wybudowany prawdopodobnie przez Henryka Marconiego przy wykorzystaniu pozostałości starszej, murowanej siedziby Konopnickich. Walory przyrodnicze Konopnicy i okolic - rzeka Warta, las i urozmaicony krajobraz dolinny stwarzają dobre warunki wypoczynku.

Zobacz również: