Widawa
 
WidawaDuża osada, siedziba gminy. Widawa prawa miejskie otrzymała w1388 roku. W XV wieku istniała tu filia Uniwersytetu Jagielońskiego, szkoła na poziomie średnim zwana "Akademią Widawską". Miasto rozwijało się dzięki położeniu przy szlakach komunikacyjnych. W XVIII wieku miejscowość została poważnie zniszczona w czasie walk ze Szwedami. W 1870 roku utraciła prawa miejskie.

Znajdują się tu dwa cenne zabytki: farny gotycki kościół pw. św. Marcina z 1446 roku i poklasztorny barokowy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1678 roku.

Widawa 

Widawa - Poklasztorny barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1678 r.Widawa - Poklasztorny barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1678 r.Widawa - Poklasztorny barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1678 r.

Widawa - Poklasztorny barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1678 r.Widawa - Poklasztorny barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1678 r.

 
Zobacz również: