Użytek ekologiczny "Dąbrowa II"
 
Użytek ekologiczny "Dąbrowa II" utworzony w 1996 roku w gminie Sieradz na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Sieradz. Obejmuje kompleks bagien śródleśnych na obszarze terasy akumulacyjno-nadzalewowej doliny Warty.
 
Zobacz również: