Użytek ekologiczny "Rembieszów"
 
Użytek ekologiczny "Rembieszów" utworzony w 1995 roku w gminie Zapolice. Obejmuje bagna śródleśne.
 
Zobacz również: