Użytek ekologiczny "Góra Charlawa"
 
Użytek ekologiczny - Góra Charlawa wczesną wiosnąUżytek ekologiczny "Góra Charlawa" utworzony w 1993 roku, obejmuje wierzchołkową partię pagórka kemowego na powierzchni 0,99 ha, w gminie Widawa. Stanowisko roślinności kserotermicznej z wieloma gatunkami chronionymi. Do niedawna rosła tu sasanka łąkowa, niestety silna presja ludzi objawiająca się wykopywaniem roślin spowodowała jej zanik.
 
Dobry punkt widokowy na zachodnią i  północno-zachodnią część Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz terenów przyległych (widoczne wieże kościelne w Strońsku i Chojnem oraz, przy dobrej widoczności, Sieradz).
 
Zobacz również: