Użytek ekologiczny "Rzeka Grabia"
 
Użytek ekologiczny "Rzeka Grabia" utworzony w 1993 roku obejmujacy rzekę w obrębie koryta na obszarze 40,6 ha. W granicach Parku Grabia płynie na odcinku 8,5 km.
 
Zobacz również: