Zabytki
 
XIII-wieczny kościół św. Urszuli w StrońskuNa terenie  Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki odkryto i udokumentowano ślady osadnictwa pradziejowego charakterystycznego dla niemal wszystkich okresów rozwoju różnych kultur osadniczych. Szczególne wartości naukowe mają stanowiska archeologiczne w Strobinie (kurhan z okresu rzymskiego), Osjakowie, Konopnicy, Siemiechowie, Burzeninie i Widawie. Zabytkowe układy urbanistyczne funkcjonują od wieków w miejscowościach Widawa, Burzenin, Chojne.

Na dziedzictwo kulturowe tego terenu składają się także pojedyńcze obiekty zabytkowe, zarówno świeckie jak i sakralne. Jedną z najstarszych, a zarazem jedną z pierwszych w Polsce świątyń zbudowanych z cegły jest XIII-wieczny kościół św. Urszuli w Strońsku. Jego najcenniejszym zabytkiem jest tympanon pochodzenia skandynawskiego lub tyrolskiego. Dużą wartość historyczną stanowi kościół pobernardyński z klasztorem w Widawie. Funkcjonujące w pomieszczeniach klasztornych Muzeum Parafialne eksponuje wiele cennych pamiątek historycznych. W Burzeninie znajduje sie murowany kościół św. Wojciecha i św. Stanisława z późnorenesansową dekoracją stiukową, a w Chojnem późnorenesansowy kościół św. Anny z 1599 roku. Na uwagę zasługuje również wczesnobarokowy popauliński kościół św. Rocha w Konopnicy. Najciekwszym drewnianym zabytkiem sakralnym jest kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1770 roku w Rychłocicach, obok którego znajduje się drewniana dzwonnica.

Atrakcyjność terenu PKMWiW podnoszą cenne zabytki składające się z dworku, rzadziej pałacu oraz zabudowań gospodarczych i towarzyszącego im założenia parkowego. Ciekawie prezentują się obiekty w Konopnicy, Rychłocicach, Niechnirowie, Witowie, Ligocie, Rembieszowie, Strońsku i Grabnie. Założenia parkowe w wielu wypadkach znakomicie wtapiają się w krajobraz, a występujace ciekawe gatunki drzew i krzewów podnoszą walory tych obiektów.

XIII-wieczny kościół św. Urszuli w StrońskuXIII-wieczny kościół św. Urszuli w StrońskuXIII-wieczny kościół św. Urszuli w Strońsku 

XIII-wieczny kościół św. Urszuli w StrońskuXIII-wieczny kościół św. Urszuli w StrońskuXIII-wieczny kościół św. Urszuli w Strońsku 

XIII-wieczny kościół św. Urszuli w StrońskuStrońsko