Rezerwat przyrody "Korzeń"
 
Rezerwat przyrody "Korzeń" o powierzchni 34,93 ha, utworzony w 1998 roku, obejmuje kompleks bagien śródleśnych o dużej wartości przyrodniczej. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dużej powierzchni torfowiska o charakterze przejściowym oraz dobrze zachowanych biocenoz olsu torfowego i olsu porzeczkowego. Na obszarze torfowiska występuje liczebnie bardzo dużych populacji chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Dzięki temu jest to wyjątkowo cenne miejsce w skali nie tylko regionu, ale i kraju.

Do gatunków roślin chronionych i rzadkich występujących na terenie rezerwatu należą między innymi: rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, grzybienie północne, widłak torfowy, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, tojeść pospolita, tojeść bukowa i borówka bagienna. Obszar rezerwatu jest szczególnie cenny jako stanowisko lęgowe ptaków, zwłaszcza żurawia i brodźca samotnego, miejsce rozmnażania płazów, matecznik dla ssaków - bobrów i dzików.

Zobacz również: