Pruszków
 
Pruszków - Dęby NapoleońskieDo 1954 roku istniała gmina Pruszków. Przy przy drodze wojewódzkiej nr 481 z Łasku do Wielunia, po prawej stronie drogi, za Pruszkowem, na uprawnym polu rośnie 9 starych dębów o rozłożystych ramionach. Są to pomniki przyrody o wymiarach: 444, 390, 331, 313, 312 i 304 cm. Niektórzy nazywają je "Napoleońskimi" na pamiątkę odpoczywających w ich cieniu żołnierzy. Do rejestru zabytków zostały wpisane: dawny zajazd oraz park dworski z XVIII wieku.

Pruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby Napoleońskie

 Pruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby Napoleońskie

Pruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby Napoleońskie

Pruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby NapoleońskiePruszków - Dęby Napoleońskie

W Pruszkowie istniały młyny wodne. Pierwszy raz młyn w tej wsi odnotowano już w XVI stuleciu. W początkach XX wieku spłonął młyn wzniesiony prawdopodobnie w 1. poł. XIX stulecia. W kolejnym, murowanym już młynie, w czasie I wojny światowej zamontowano turbinę elektryczną. W latach 1936 - 1948  użytkowała go jedyna w Polsce wytwórnia gazy młyńskiej, która działała we wsi od 1936 roku.

Pruszków - Pozostałości parku dworskiego z XVIII wiekuPruszków - Pozostałości parku dworskiego z XVIII wieku

Pruszków - Pozostałości parku dworskiego z XVIII wiekuPruszków - Pozostałości parku dworskiego z XVIII wieku

 
Zobacz również: