Użytek ekologiczny "Zamość"
 
Użytek ekologiczny Zamość wczesną wiosną"Zamość” - użytek ekologiczny utworzony w 1998 r., w gminie Sędziejowice, na pow. 1,53 ha. Obejmuje zespół roślinności torfowiskowej i błotnej. Jest to fragment torfowiska o charakterze przejściowym i niskim obejmującym ok. 19 ha pow. Rośnie tu wiele rzadkich i cennych gatunków roślin, m.in.: modrzewnica zwyczajna, jeżogłówka najmniejsza, pływacz średni.
 
Użytek ekologiczny Zamość wczesną wiosnąUżytek ekologiczny Zamość wczesną wiosnąUżytek ekologiczny Zamość wczesną wiosną
 
Zobacz również: