Wapienniki
 
Wapiennik w pobliżu miejscowości BrzykówWapiennik – piec szybowy do wypalania wapna i skał wapiennych (kamień wapienny) w celu uzyskania z nich wapna palonego. Od góry wsypywano do pionowego, wymurowanego cegłami szybu na przemian warstwy wapieni i warstwy palne. Stosowanym paliwem było początkowo drewno, później węgiel kamienny. Ciepło wytworzone wskutek spalania tych paliw inicjowało termiczny rozkład zawartego w skałach węglanu wapnia na wapno palone. Ponieważ proces ten wymaga utrzymania wysokiej temperatury, szyb pieca izolowany był z zewnątrz warstwą ziemi.
 
Wapiennik w pobliżu miejscowości Brzyków
 
Wapiennik w pobliżu miejscowości BrzykówWapiennik w pobliżu miejscowości BrzykówWapiennik w pobliżu miejscowości Brzyków

Wapiennik w pobliżu miejscowości BrzykówWapiennik w pobliżu miejscowości BrzykówWapiennik w pobliżu miejscowości Brzyków

Wapiennik w pobliżu miejscowości BrzykówWapiennik w pobliżu miejscowości Brzyków

 
Ściany wapiennika wzmacniano dodatkowo grubymi, metalowymi prętami. Wypalany surowiec zsypywał się w dół szybu w przeciwprądzie do ruchu gorącego powietrza. Po wypaleniu się zawartości pieca powstałe bryły wapna palonego usuwano przez dolny otwór, starając się nie mieszać produktu z zalegającym na dnie popiołem drzewnym lub węglowym. Następnie bryły wrzucano do dołów z wodą, w których zachodził, wyzwalający duże ilości ciepła, proces gaszenia wapna. Tak otrzymywano produkt końcowy – wapno gaszone czyli wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2). Należy dodać, że nie marnowano powstałego w piecu popiołu, wykorzystując go jako nawóz.
 

 Wapiennik w pobliżu rezerwatu "Winnica"

  Wapiennik w pobliżu rezerwatu Winnica Wapiennik w pobliżu rezerwatu Winnica Wapiennik w pobliżu rezerwatu Winnica

 Wapiennik w pobliżu rezerwatu Winnica Wapiennik w pobliżu rezerwatu Winnica Wapiennik w pobliżu rezerwatu Winnica

 Wapiennik w pobliżu rezerwatu WinnicaSurowiec do produkcji wapna palonego - skały wapienneSurowiec do produkcji wapna palonego - skały wapienne

 
Zobacz również: