Siemiechów
 
Siemiechów - Murowana kapliczka z XIX wiekuSiemiechów położony jest nad rzeką Wartą w malowniczej dolinie, na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Sąsiaduje z Wielką Wsią, Brzykowem, Rychłocicami, oraz z Jarocicami (po drugiej stronie Warty). Archeolodzy z Muzeum Regionalnego z Pabianic odkryli tu cmentarzysko rzymskich wojowników z pierwszych wieków naszej ery, na którym znaleziono m.in. miecze, groty włóczni, umby tarcz obronnych i ozdobne miniatury narzędzi i broni.
 
Najwartościowszym znaleziskiem było odkrycie w jednym z grobów hełmu legionisty rzymskiego z zachowanymi częściami policzkowymi. Spełniał on rolę popielnicy (urny). W centrum wsi znajduje się murowana kapliczka z XIX wieku (we wnękach obrazy na blasze z połowy XIX wieku). 
 
Siemiechów - Murowana kapliczka z XIX wieku
 
Zobacz również: