Widawka
 
Widawka w pobliżu miejscowości Górki Grabiańskie Rzeka w środkowej Polsce, prawy dopływ środkowej Warty. Długość: 95,8 km. Powierzchnia dorzecza: 2385 km². Źródła znajdują się na Wzgórzach Radomszczańskich w południowej części województwa łódzkiego, w gminie Kodrąb. W Kotlinie Szczercowskiej rzeka tworzy meandry. Rzeka częściowo jest spławna.

Płynie przez tereny odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a więc woda w rzece częściowo pochodzi z pomp głębinowych odwadniających odkrywkę Bełchatów i Szczerców. Wody rzeki Widawki mieszczą się w II klasie czystości (2004 r.). Odcinek od mostu w miejscowości Żar (gmina Kluki), do mostu w miejscowości Lubośna (gmina Szczerców) zaliczany jest do wód krainy ryb łososiowatych i lipienia.

Widawka w pobliżu  miejscowości Górki Grabiańskie

 Widawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieWidawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieWidawka w pobliżu miejscowości Górki Grabiańskie

 Widawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieWidawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieWidawka w pobliżu miejscowości Górki Grabiańskie

 Widawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieWidawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieWidawka w pobliżu miejscowości Górki Grabiańskie

 Widawka w pobliżu miejscowości Górki GrabiańskieWidawka w pobliżu miejscowości Górki Grabiańskie

Widawka w pobliżu miejscowości Chociw

Widawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości Chociw

 Widawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości Chociw

 Widawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości Chociw

 Widawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości ChociwWidawka w pobliżu miejscowości Chociw

 Widawka w pobliżu miejscowości Chociw

Widawka w pobliżu miejscowości Ruda

Widawka w pobliżu miejscowości Ruda Widawka w pobliżu miejscowości Ruda Widawka w pobliżu miejscowości Ruda

 Widawka w pobliżu miejscowości Ruda Widawka w pobliżu miejscowości Ruda Widawka w pobliżu miejscowości Ruda

Zobacz również: