spacer
Szlak walk nad Wartą 1939 r. - szlak biegnie
doliną rzeki Warty i łączy miejscowości
związane z walkami 10 DP...     czytaj więcej
 
Advertisement
spacer
spacer

Zapraszamy

W serwisie
Szukaj

Kontakt

Napisz do nas

Pamiętajmy...

Wspomnienia
Schrony bojowe

Wapienniki

Grabia

 
Rezerwaty
Rezerwat florystyczny "Winnica" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 
Rezerwat florystyczny WinnicaRezerwat florystyczny "Winnica" o powierzchni 1,54 ha, utworzony w 1995 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych muraw i zarośli kserotermicznych. Znajduje się nie opodal Wielkiej Wsi w gminie Widawa. Obejmuje skarpę z odkrywką margla jurajskiego z murawami i zaroślami kserotermicznymi. Występujące tu ciepłolubne rośliny, związane z podłożem wapiennym stanowią jedyne w środkowej Polsce stanowisko murawy kserotermicznej o wyglądzie stepu kwietnego. Obok zarośli tarniny z ligustrem i berberysem rośnie tu dzwonek boloński, dzwonek syberyjski, aster gawędka, koniczyna długokłosowa, liczne gatunki róż, w tym rzadka róża skórzasta.
Czytaj całość
 
Rezerwat przyrody "Grabica" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 
Rezerwat przyrody "Grabica" o powierzchni 8,26 ha, położony w gminie Sędziejowice, utworzony w 2000 roku obejmuje kompleks torfowisk przejściowych i niskich oraz autroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych, o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w dolinie rzeki Grabi. Występują tu gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej i gatunki rzadkie, między innymi: widłak torfowy, widłak goździsty, grążel żółty, storczyk krwisty, rosiczka długolistna, kosaciec żółty, pałka szerokolistna. Rezerwat jest miejscem gniazdowania i żerowania wielu zwierząt, w tym wyjatkowo rzadkich i chronionych.
Czytaj całość
 
Rezerwat przyrody "Korzeń" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 
Rezerwat przyrody "Korzeń" o powierzchni 34,93 ha, utworzony w 1998 roku, obejmuje kompleks bagien śródleśnych o dużej wartości przyrodniczej. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dużej powierzchni torfowiska o charakterze przejściowym oraz dobrze zachowanych biocenoz olsu torfowego i olsu porzeczkowego. Na obszarze torfowiska występuje liczebnie bardzo dużych populacji chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Dzięki temu jest to wyjątkowo cenne miejsce w skali nie tylko regionu, ale i kraju.
Czytaj całość
 
Rezerwat przyrody "Hołda" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 
Rezerwat przyrody "Hołda" o powierzchni 71,24 ha, utworzony w 1998 roku obejmuje kompleks dobrze zachowanych, naturalnych lasów niżowych. Krajobraz rezerwatu, jak na warunki niżowe, jest bardzo zróżnicowany. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występują tu płaty grądu subkontynentalnego, łęgu jesionowo-olszowego, olsu porzeczkowego, śródlądowego boru wilgotnego i subatantyckiego boru świeżego o typowo rozwiniętej strukturze i w większości właściwym składzie florystycznym.
Czytaj całość
 
 

Winnica

Strońsko

Widawka

Krajobrazy

spacer
pw_rightWitryna WiejskaMasz głos - Masz wybórforumpw_left
spacer